"Old Time Christmas"

Anna Perez
Kiowa, KS
Age: 10