"Old Time Christmas"

Thomas Harmon
Otis, KS
Age: 9