FarmShow — 09/6/2013
Information: 
Sep 6-Sep 15 (10 Days)
Kansas State Fair
Hutchinson, KS