FarmShow — 08/8/2013
Information: 
Aug 8-Aug 10 (3 Days)
Arkansas Cattlemen's Association
Fort Smith, AR

Aug 8-Aug 18 (11 Days)
Iowa State Fair
Des Moines, IA

Aug 8-Aug 18 (11 Days)
Missouri State Fair
Sedalia, MO